Administrativt bødeforelæg til Forza Leasing A/S for overtrædelse af hvidvaskloven

04-05-2023

 

Forza Leasing A/S har den 2. maj 2023 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 1.225.000 kr. udstedt af Finanstilsynet for overtrædelse af hvidvasklovens § 8 om tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvidvasklovens § 11 om kundekendskab og hvidvasklovens § 18 om forretningsgange for udenlandske politisk eksponerede personer. 

Det administrative bødeforelæg vedrører blandt andet overtrædelse af kravet om tilstrækkelig kundekendskab ved etablering af 27 kundeforhold i perioden fra januar 2020 til marts 2021.

Endvidere havde virksomheden ikke tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme, samt til at afgøre om virksomhedens kunder var udenlandske politisk eksponerede personer eller nærtstående eller nære samarbejdspartnere til en politisk eksponeret person. Virksomheden havde ydermere ikke sikret, at de skriftlige politikker og forretningsgange, der var udfærdiget, blev godkendt af den hvidvaskansvarlige.

 

Senest opdateret 04-05-2023