Redegørelse om inspektion i Sparekassen Thy

30-06-2023

Finanstilsynet var i januar og februar 2023 på inspektion i Sparekassen Thy. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

Sparekassen Thy (sparekassen) er en lokalt forankret sparekasse med fokus på privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder inden for det primære markedsområde, som er kommunerne Thisted, Morsø, Struer, Holstebro, Herning og Viborg. Hertil kommer en voksende portefølje af privatkunder i sparekassens ”Danmarks”-afdeling, der håndterer privatkunder fra hovedsageligt København, Århus og Ålborg, hvor sparekassen ikke har fysiske afdelinger.

Herudover har sparekassen i en længere årrække udøvet leasingaktiviteter gennem sit datterselskab, Krone Kapital II A/S, samt det associerede selskab, Krone Kapital A/S.

Sparekassen har fået påbud om at præcisere sin forretningsmodel med relevante grænseværdier og forretningsmæssige afgrænsninger på alle væsentlige områder, så det fremgår klart heraf, hvilke risici sparekassen ønsker at påtage sig.

Sparekassen har endvidere fået påbud om at sikre, at leasingaktiviteterne i Krone Kapital A/S og Krone Kapital II A/S indarbejdes bedre i sparekassens overordnede strategi og risikoprofil samt risikostyrings-, kontrol- og rapporteringsmiljø. Sparekassen skal desuden sikre, at der sker en betryggende bevilling af leasingeksponeringer mod såvel privatkunder som erhvervskunder i Krone Kapital.

Sparekassens risikoansvarlige kommer løbende med anbefalinger i forbindelse med rapportering fra undersøgelser af risikoområder. Sparekassen har fået påbud om at sikre tilstrækkelig dokumentation af beslutninger om disse konklusioner og anbefalinger.

På kreditområdet har sparekassen fået påbud om at præcisere kreditpolitikken, så det tydeligt fremgår heraf, hvornår kreditpolitikkens hovedregler kan fraviges. Endeligt har sparekassen fået påbud om at etablere uafhængige kontroller på kreditområdet.

Sparekassen har opgjort sit individuelle solvensbehov til 9,2 pct. pr. 31. december 2022. Inspektionen har ikke givet anledning til at ændre sparekassens solvensbehov.

Senest opdateret 30-06-2023