Påbud om ikke at skabe hindringer for udførelse af tredjepartstjenester via pengeinstitutters dedikerede interface, jf. artikel 32, stk. 3, i forordning (EU) 2018/389

20-06-2023

Finanstilsynet vurderer, at det dedikerede interface, som en række pengeinstitutter har stillet til rådighed, skaber hindringer for udbud af tredjepartstjenester.

Finanstilsynet påbyder disse institutter at sikre, at det dedikerede interface, som institutterne har gjort tilgængeligt for udbydere af kontooplysningstjenester (account information service provider), betalingsinitieringstjenester (payment initiation service provider, PISP) og kortbaserede betalingsinstrumenter (card-based payment instrument issuers), som samlet betegnes tredjepartsudbydere (TPP), ikke skaber hindringer i medfør af artikel 32, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/389 om stærk kundeautentifikation og fælles og sikre åbne standarder for kommunikation af 27. november 2017 (forordningen).

Det er Finanstilsynets vurdering, at det dedikerede interface, som institutterne har gjort tilgængeligt for TPP’er, ikke lever op til betingelserne fastsat i artikel 32, stk. 3, i forordningen, da det dedikerede interface ikke tillader, at en bruger af en PISP kun skal udføre stærk kundeautentifikation (SCA) én gang for at iværksætte en betaling. Finanstilsynet vurderer, at offentliggørelse af omtalte påbud er nødvendigt for at forhindre lignende sager ved at fastlægge Finanstilsynets praksis på området.

 

Senest opdateret 20-06-2023