Ny praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer for fondsmæglerselskaber

30-06-2023

Finanstilsynet har fastlagt en ny praksis for mulighed for længerevarende tilladelse til koncerninterne eksponeringer for fondsmæglerselskaber.

En finansiel virksomhed må ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet have engagementer med andre virksomheder inden for samme koncern bortset fra engagementer med dattervirksomheder. 

Finanstilsynet har udarbejdet vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer (VEJ nr 9023 af 18/01/2016), der beskriver udgangspunktet for Finanstilsynets behandling af en ansøgning om tilladelse til koncerninterne eksponeringer. 

Se vejledning.

Denne orientering beskriver Finanstilsynets nye praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer for fondsmæglerselskaber, der giver mulighed for at få tilladelser udover et år for visse eksponeringer og under visse betingelser.

Læs orientering om ny praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer for fondsmæglerselskaber.

 

Senest opdateret 30-06-2023