Redegørelse om påbud til Koncenton A/S om mangelfulde procedurer for dokumenter med central information

14-06-2023

Koncenton A/S har ikke haft de nødvendige forretningsgange og procedurer for udarbejdelse, gennemgang, offentliggørelse og kontrol af dokumenter med central information for selskabets fonde. Finanstilsynet har derfor påbudt selskabet at indføre tilstrækkelige procedurer og styringsgrundlag.

Koncenton A/S (Koncenton) har tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF), og derfor er en væsentlig del af selskabets aktivitet at udarbejde og stille dokumenter med central information (PRIIP KID) til rådighed for investorer i selskabets fonde. PRIIP KID er en væsentlig del af det beslutningsgrundlag, som selskabet skal stille til rådighed for investorer i forbindelse med deres investeringsbeslutning. Dokumentet beskriver bl.a. investeringens risikoprofil og forventede afkast under forskellige scenarier.

Derfor skal selskabet have procedurer og skriftlige forretningsgange for PRIIP KID. Det skal sikre, at selskabet udarbejder PRIIP KID med korrekte og fuldstændige oplysninger, at dokumenterne løbende opdateres, samt at dokumentet offentliggøres og gøres tilgængeligt for investorer. Derved sikres, at PRIIP KID er korrekt og retvisende for det pågældende produkt, så investorer eller potentielle investorer på baggrund af dokumentet kan træffe informerede investeringsbeslutninger.

I forbindelse med, at Finanstilsynet gav Koncenton påbud vedrørende vildledende markedsføring af sine fonde i august 2022, konstaterede Finanstilsynet, at selskabet ikke havde indført tilstrækkelige procedurer for at leve op til reglerne for PRIIP KID. Selskabet havde ingen forretningsgange for PRIIP KID. Det medfører en risiko for, PRIIP KID ikke udarbejdes, gennemgås, kontrolleres og offentliggøres i overensstemmelse med kravene dertil. Finanstilsynet konstaterede samtidigt, at selskabet ikke havde gennemgået PRIIP KID for sine fonde regelmæssigt, og oplysningerne om afkast i PRIIP KID var beregnet ved en metode, der ikke var retvisende.

Finanstilsynet har derfor påbudt Koncenton at etablere tilstrækkelige procedurer for udarbejdelse, gennemgang, offentliggørelse og kontrol af PRIIP KID baseret på en klar organisering af arbejdet og dækkende forretningsgange.

Senest opdateret 14-06-2023