Redegørelse om inspektion af bevillinger af erhvervsudlån i Danske Bank A/S

13-06-2023

Finanstilsynet gennemførte i marts 2023 en inspektion af bevillinger af erhvervsudlån i Danske Bank A/S. Formålet med inspektionen var at vurdere bankens risikovillighed ved bevilling af nye erhvervsudlån, herunder udvidelse af eksisterende udlån, og at vurdere kvaliteten af bankens bevillingsgrundlag.

 

Inspektionen omfattede 74 bevillinger foretaget i 2022, herunder alle periodens bevillinger til kapitalfondes køb af virksomheder.

Bankens bevillinger af kapitalfondes køb af virksomheder afspejlede, at risikovilligheden i markedet for virksomhedshandler er steget de senere år i form af højere gældsgearing og begrænsede krav til gældsafvikling.

To mindre bevillinger vedrørte delvis ejerskiftefinansiering ved salg af en minoritetsandel i virksomheder, hvor bankens risikovillighed var helholdsvis forøget og for høj.

Bankens risikovillighed ved andre bevillinger end virksomhedshandler var i næsten alle tilfælde normal for det nuværende marked. Mange bevillinger var dog uden kaution af den ultimative ejer, selv om kaution var en hovedregel i bankens kreditpolitik.

 

Senest opdateret 13-06-2023