ChemoMetec A/S modtager påtale for overtrædelse af markedsmisbrugs-forordningen

21-06-2023

ChemoMetec A/S har den 21. juni modtaget en påtale af Finanstilsynet for at have overtrådt forbuddet mod uretmæssig videregivelse af intern viden efter artikel 14, stk. 1, litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/14 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen), idet selskabet har videregivet selskabets forventninger til regnskabsåret 2022/23 til en bank, i forbindelse med et investormøde, før oplysningerne var offentliggjort til markedet.

Finanstilsynets afgørelse af 21. juni 2023.

Finanstilsynet påtaler desuden ChemoMetec for ikke at have klassificeret oplysninger om ledelsesændringen af 14. december 2022 som intern viden i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra a, i markedsmisbrugsforordningen. 

Uretmæssig videregivelse af intern viden er en alvorlig overtrædelse af reglerne. En sådan overtrædelse vil Finanstilsynet som udgangspunkt politianmelde, men i dette konkrete tilfælde har Finanstilsynet valgt en mindre indgribende sanktion, da ChemoMetec den 14. april 2023 fik en bøde på 750.000 kr. af Nasdaq Copenhagen A/S. Henset til den sanktion af privatretlig karakter finder Finanstilsynet det ikke proportionalt at foretage en politianmeldelse af ChemoMetec, hvorfor Finanstilsynet alene påtaler forholdet overfor ChemoMetec. 

Senest opdateret 21-06-2023