Afgørelse om dispensation fra pligten til at offentliggøre et tilbudsdokument til aktionærerne i Sanistål A/S

19-01-2023

Ahlsell Danmark ApS har den 14. december 2022 bedt om dispensation fra pligten til at offentliggøre et tilbudsdokument til aktionærerne i Sanistål A/S, jf. § 33, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud.

Ahlsell Danmark ApS har den 14. december 2022 bedt om dispensation fra pligten til at offentliggøre et tilbudsdokument til aktionærerne i Sanistål A/S, jf. § 33, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud.

 

Finanstilsynet vurderer, at der er tale om et særligt tilfælde, jf. § 33 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud. Ahlsell Danmark ApS opfylder dermed betingelsen for dispensation fra pligten til at offentliggøre et tilbudsdokument til aktionærerne i Sanistål A/S.

 

Læs hele afgørelsen.

Senest opdateret 19-01-2023