Redegørelse om inspektion i Norðoya Sparikassi

10-02-2023

Finanstilsynet var i november 2022 på inspektion i Norðoya Sparikassi. De væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Norðoya Sparikassi drives som et lokalt pengeinstitut på Færøerne med Norðoyggjar (Klaksvík), Fuglafjørður og Tórshavn som de primære markedsområder. Sparekassen betragter dog alle bro- og tunnelfaste øer på Færøerne som sit naturlige markedsområde.

Sparekassens forretningsmodel er at tilbyde indlån, udlån, betalingstjenester og investeringer til primært privatkunder og i mindre grad til erhvervskunder. Derudover betjener sparekassen også offentlige institutioner og selskaber.

Sparekassen har de seneste år øget sin basisindtjening og sænket sit omkostningsniveau. Dog har sparekassen fortsat lavere basisindtjening som følge af lavere gebyrindtægter. Sparekassen skal fortsat have fokus på at sikre en fornuftig balance mellem indtjening og omkostninger.

Sparekassen har fået påbud om at tilrette de skriftlige retningslinjer for compliance- og risikostyringsfunktionen, herunder uddybe funktionens årsplan, for herved at styrke dokumentationen for prioriteringen af funktionens opgaver i forhold til de vurderede risici i sparekassen.

På baggrund af inspektionen vurderer Finanstilsynet, at det af sparekassen pr. ultimo september 2022 opgjorte solvensbehov på 10,3 pct. ikke er tilstrækkeligt til afdækning af sparekassens risici. Finanstilsynet vurderer, at solvensbehovet skal øges med mindst 0,1 procentpoint til 10,4 pct. Denne forøgelse skyldes et forøget tillæg til afdækning af risici forbundet med store kunder med finansielle problemer.

 

Senest opdateret 10-02-2023