Redegørelse om inspektion i Lunar Bank A/S (hvidvaskområdet)

16-02-2023

Finanstilsynet var i oktober 2022 på inspektion i Lunar Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede bankens kundekendskab, herunder særligt bankens erhvervskunder. Inspektionen omfattede desuden bankens transaktionsovervågning af særligt erhvervskunder samt undersøgelser af alarmer og underretning til Hvidvasksekretariatet.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Banken fik banklicens den 19. august 2019. Banken har sit hovedsæde i Aarhus og har kontor i København.

Bankens søsterselskab Lunar Way havde et samarbejde med Nykredit Bank A/S frem til 2020. Banken indgik i starten af 2020 en aftale med Nykredit Bank A/S om en overdragelse af den kundeportefølje, der var formidlet til Nykredit

Bank A/S af Lunar Way.

Overdragelsen af kundeporteføljen skete primært i perioden juni til primo september 2020.

Overdragelsen omfattede i første omgang Lunar Banks privatkunder på Nykredits bøger. Banken fik senere overdraget den del af porteføljen fra Nykredit, som omfattede bankens erhvervskunder. Ved udgangen af 2021 var antallet af kunder i banken 437.000, og dermed var 222.000 nye kunder kommet til i regnskabsåret. Ifølge bankens egne tal har banken pr. 2022 ca. 500.000 kunder fordelt på Danmark, Sverige og Norge. Ca. 13.000 af disse kunder er erhvervskunder.

Bankens forretningsmodel er blandt andet kendetegnet ved, at banken kun udbyder sine produkter online og dermed ikke har fysiske filialer. En stor del af bankens kunder benytter ikke banken som primær bankforbindelse, idet disse kunder også har kundeforhold i andre pengeinstitutter. Til erhvervskunder udbyder banken produkter, der omfatter en eller flere konti med tilhørende betalingskort. Bankens portefølje af erhvervskunder består af mindre erhvervsdrivende med maksimalt tre reelle ejere.

Finanstilsynet vurderer, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj. Finanstilsynets vurdering er blandt andet baseret på, at banken udelukkende er en onlinebank, og at banken har et stort antal kunder, som ikke benytter banken som primær bankforbindelse, hvilket gør det sværere at få det fulde overblik over kundernes samlede transaktioner, midlernes oprindelse mv. En del af kunderne har eksempelvis Nemkonto i et andet pengeinstitut, og banken får derfor kun et begrænset indblik i kundernes økonomiske forhold. Banken er stadig relativt ny og har som nævnt haft stor kundetilvækst i særligt 2021, hvilket efter Finanstilsynets vurdering øger den samlede iboende risiko for hvidvask, idet en stor tilgang af kunder stiller ekstra krav til blandt andet bankens onboardingsprocedurer.

På baggrund af inspektionen er der nogle områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Banken har fået påtale for, at banken ikke før maj 2022 havde sikret, at den i tilstrækkeligt omfang vurderede og indhentede viden om erhvervskundernes formål og tilsigtede beskaffenhed.

Banken har fået påbud om at foretage skærpede kundekendskabsprocedurer i forbindelse med bankens løbende overvågning af sine erhvervskunder, når kundernes risikoklassifikation ændres til medium/høj eller høj. Banken skal i den forbindelse foretage skærpede kundekendskabsprocedurer på de af bankens erhvervskunder, der er onboardet som højrisikokunder for mere end et år siden, og som derfor skulle have været ajourført. Banken skal desuden gennemgå og opdatere samtlige af bankens ca. 500 højrisikokunder, der ikke har undergået skærpede kundekendskabsprocedurer. Banken skal i den forbindelse fremsende en plan, der indeholder milepæle for, hvorledes banken planlægger at ajourføre disse kundeforhold. I forlængelse heraf skal banken fremsende sine procedurer for løbende ajourføring af oplysning om de kunder, der er klassificeret som høj risiko.

 

Senest opdateret 16-02-2023