Påtale til FLSmidth A/S for ikke at have klassificeret intern viden korrekt

16-02-2023

Finanstilsynet har den 16. februar 2023 påtalt, at FLSmidth A/S ikke klassificerede oplysninger om kontraktforhandlinger med ShalkiyaZinc som intern viden før den 3. august 2022, jf. artikel 7, stk. 1, litra a, i markedsmisbrugsforordningen.

Fra den 25. april 2022 til den 3. august 2022 indgik FLSmidth A/S (FLSmidth) i forhandlinger med selskabet ShalkiyaZinc om en stor udstyrskontrakt. Der var tale om en beløbsmæssigt stor ordre på
950. mio DKK.

FLSmidth offentliggjorde en selskabsmeddelelse om kontraktindgåelsen kl. 16.13 den 3. august 2022. Det var i meddelelsen angivet, at den indeholdt intern viden. FLSmidth havde ikke udsat offentliggørelsen af den interne viden.

Den store kontrakt med ShalkiyaZinc byggede på en tidligere mindre engineering-kontrakt. Meningen var, at parterne efter afslutningen af den mindre kontrakt skulle se, om ShalkiyaZinc og FLSmidth kunne blive enige om en stor udstyrskontrakt. Parterne indgik i forhandlinger på et tre dage langt forhandlingsmøde den 25. april 2022 til den 27. april 2022, hvorefter parterne valgte at fortsætte forhandlingerne frem til den 3. august 2022, hvor kontrakten blev underskrevet.

Finanstilsynet vurderer, at der senest den 27. april 2022 forelå klare indikationer på, at begge parter var interesserede i at fortsætte samarbejdet og indgå en aftale om køb af udstyr hos FLSmidth. Det kunne derfor på dette tidspunkt med rimelighed forventes, at aftalen ville blive en realitet, hvilket er kravet i reguleringen i forhold til, hvornår der skal ske klassifikation af intern viden. Det, at der kan være uenigheder undervejs i et forhandlingsforløb, medfører ikke, at der ikke er intern viden og udsteder kan således ikke vente med at klassificere intern viden til det tidspunkt, hvor udstederen har vished for kontraktens underskrivelse.

FLSmidth klassificerede oplysningerne som intern viden på underskrivelsesdatoen den 3. august 2022.
Det var, efter Finanstilsynets vurdering, ikke korrekt, jf. artikel 7, stk. 1, litra a, i
markedsmisbrugsforordningen. 

Senest opdateret 20-02-2023