Afgørelse om afslag på registrering af en virksomhed

22-02-2023

Finanstilsynet har på baggrund af hvidvaskloven givet afslag på registrering af en virksomhed, som ansøgte om at udøve virksomhed med handel og service med valuta. Afslaget omfatter også enhver form for virksomhed relateret til veksling mellem virtuelle valutaer og fiatvalutaer, jf. § 1, stk. 1, nr. 22-26, i hvidvaskloven.

Finanstilsynet har i sin vurdering lagt vægt på, at et ledelsesmedlem i og den reelle ejer af virksomheden flere gange er dømt for overtrædelser af lov om euforiserende stoffer og bekendtgørelse om euforiserende stoffer. Disse overtrædelser er sket inden for de seneste ni år.

Formålet med krav om registrering hos Finanstilsynet er at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme.

Virtuel valuta udgør en voksende risiko for hvidvask af illegale midler på europæisk og globalt plan, herunder hvidvask af midler, der hidrører fra handel med euforiserende stoffer eller andre ulovlige genstande. Risikoen skærpes af den mulighed for anonymitet, som virtuel valuta indebærer. 

Finanstilsynet har ved vurderingen lagt vægt på den særlige beskyttelsesinteresse, som registrering efter hvidvasklovens § 48, stk. 2, skal imødegå. Finanstilsynet har desuden lagt vægt på hensynet til tilliden til den finansielle sektor.

De begåede strafbare forhold begrunder i den konkrete sag efter deres karakter og omfang en nærliggende fare for misbrug af stillingen, jf. hvidvasklovens § 48, stk. 3 og 4, hvorfor Finanstilsynet har givet afslag på registrering af virksomheden.

Virksomheden kan som følge heraf ikke drive virksomhed ved at udbyde ydelserne i hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 22-26. 

 

Senest opdateret 22-02-2023