Redegørelse om funktionsinspektion i Investeringsforvaltningsselskabet SEBInvest A/S om værdiansættelse af aktiver

14-04-2023

Finanstilsynet gennemførte i perioden juni 2022 til marts 2023 en funktionsinspektion i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest (herefter ”IFS SEB”) med fokus på værdiansættelse af mindre likvide aktiver i åbne fonde. Funktionsinspektionen indgik i en temainspektion, hvor tre investeringsforvaltningsselskabet og forvaltere af alternative investeringsfonde (herefter ”FAIF’er”) blev undersøgt.

 

FAIFer skal have en værdiansættelsespolitik, som skal fungere som bestyrelsens overordnede styringsværktøj, som forretningsgange og procedurer skal implementere. Det er derfor nødvendigt, at de væsentlige styringsmæssige rammer omkring værdiansættelse er fastlagt i politikken, så det sikres, at bestyrelsens beslutninger om værdiansættelsesmetoder mv. gennemføres.

Finanstilsynet gav IFS SEB påbud om at sikre, at værdiansættelsespolitikken i tilstrækkelig grad beskriver selskabets værdiansættelsesmetoder for alle relevante aktivtyper, hvordan ændringer til politikken kan foretages samt hvilken rapportering bestyrelsen skulle modtage på overholdelse af politikken.

 

Senest opdateret 14-04-2023