Afgørelse om ophævelse af stemmeret

03-04-2023

Ophævelse af stemmerettigheder i medfør af § 62, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet har frataget en kapitalejer sin stemmeret knyttet til kapitalandele i en virksomhed, som Finanstilsynet har under tilsyn i medfør af § 62, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynets bestyrelse har behandlet afgørelsen i medfør af § 345, stk. 12, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed som følge af dens videregående betydelige følger for den pågældende kapitalejer.

Finanstilsynet har i sin vurdering lagt vægt på et hændelsesforløb og den rolle, personen havde, og den adfærd, som personen udviste.

Efter en samlet vurdering af omstændighederne har Finanstilsynet vurderet, at personen ikke lever op til kravene til kapitalejeres omdømme. Finanstilsynet har derfor vurderet, at den udviste adfærd giver anledning til at antage, at personen vil kunne modvirke en fornuftig og forsvarlig forvaltning af den finansielle virksomhed, og har derfor frataget personen sin stemmeret.

 

Senest opdateret 03-04-2023