Finanstilsynets påbud til Mastercard Payment Services Denmark A/S om IT-beredskab

26-04-2023

Finanstilsynet har den 25. april 2023 givet Mastercard Payment Services Denmark A/S (herefter MPS/virksomheden) påbud i forhold til virksomhedens IT-beredskab.

Finanstilsynet har påbudt MPS at sikre, at virksomheden har sikkerhedskopier af alle relevante beredskabsplaner og beskrivelser af nødprocedurer, og samtidigt sikre at disse er tilgængelige i en nødsituation.

Finanstilsynet har derudover påbudt MPS at identificere ét sæt alvorlige, men plausible scenarier, som bruges konsistent på tværs af virksomhedens IT-beredskab, herunder ved planlægning, test og rapportering. 

Senest opdateret 26-04-2023