Redegørelse om inspektion i Lendino A/S (hvidvaskområdet)

20-04-2023

Finanstilsynet var i januar 2023 på inspektion i Lendino A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskab og overvågning af kunder samt undersøgelse af alarmer og underretning til Hvidvasksekretariatet.

Virksomheden har siden den 28. august 2014 haft en begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester (pengeoverførselsvirksomhed) i medfør af § 5, stk. 1, jf. bilag 1, nr. 3, i lov om betalinger. 

Virksomhedens forretningsmodel består i at stille en markedsplads til rådighed for lån, hvor private og professionelle kan udlåne penge direkte til mindre danske virksomheder. Virksomheden er efter det oplyste 100% onlinebaseret uden filialnetværk. 

På baggrund af inspektionen er der nogle områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner, jf. hvidvasklovens § 51.

Virksomheden har fået påbud om at foretage kundekendskabsprocedurer på alle reelle ejere af virksomhedens erhvervskunder, uanset om kunden er klassificeret som mellem- eller højrisiko. 

Virksomheden har fået påbud om at foretage skærpede kundekendskabsprocederer for kunder, der er klassificeret som højrisikokunder. 

Herudover har virksomheden fået påbud om løbende at ajourføre oplysninger om alle sine kunder. Virksomheden skal desuden foretage en gennemgang og ajourføring af virksomhedens eksisterende kunder.  

Endelig har virksomheden fået påbud om at sikre, at resultaterne af undersøgelser af alarmer noteres og opbevares.

Senest opdateret 20-04-2023