Redegørelse om risikooplysning til kompasbank A/S

21-04-2023

Kompasbank har orienteret Finanstilsynet om en overskridelse af tilsynsdiamantens grænseværdi for store eksponeringer.

Summen af bankens 20 største eksponeringer er pr. ultimo februar 2023 opgjort til 187,1 pct. af bankens egentlige kernekapital. Banken har dermed overskredet grænseværdien på 175 pct. for store eksponeringer i tilsynsdiamanten. Finanstilsynet undersøger aktuelt, om overskridelsen er større som følge af potentielt manglende konsolidering af et engagement.

Mange store eksponeringer øger risikoen for ekstraordinære store tab.

Finanstilsynet har på baggrund af overskridelsen givet en risikooplysning til kompasbank A/S om, at bankens høje koncentration af store eksponeringer udgør en forhøjet risiko, da mange store eksponeringer øger risikoen for ekstraordinære store tab. Banken bør hurtigst muligt sikre, at summen af store eksponeringer i procent af den egentlige kernekapital nedbringes til under 175 pct.

Banken oplyser, at den har iværksat tiltag for at bringe niveauet under 175 pct. ved udgangen af Q2 2023.

Finanstilsynet vil nøje følge udviklingen i kompasbanks store eksponeringer. 

Senest opdateret 21-04-2023