Vurdering af en ansøgning om fit and proper-godkendelse

03-04-2023

Finanstilsynet har meddelt afslag på en ansøgning om godkendelse som indehaver af en enkeltmandsvirksomhed, som har søgt om tilladelse som forsikringsformidler.

Finanstilsynets bestyrelse har behandlet sagen i medfør af § 22, stk. 2, i lov om forsikringsformidling, jf. § 345, stk. 12, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed, som følge af dens principielle karakter. 

Afgørelsen er truffet på baggrund af strafbare forhold registreret på indehaverens straffeattest.

Finanstilsynet vurderer, at domfældelse for to tilfælde af personfarlig kriminalitet, hvoraf det seneste kun ligger få år tilbage i tiden, medfører, at indehaveren ikke lever op til kravet om hæderlighed til at varetage stillingen som indehaver af en enkeltmandsvirksomhed, der har tilladelse som forsikringsformidler. Finanstilsynet har i den samlede vurdering inddraget hensynet til tilliden til den finansielle sektor. Finanstilsynet har besluttet, at indehaveren ikke kan fit and proper-godkendes på nuværende tidspunkt.

 

Senest opdateret 03-04-2023