Redegørelse om påbud til AP Pension om at udarbejde ny kapitalplan for syge- og ulykkesvirksomheden

11-04-2023

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med AP Pension livsforsikringsaktieselskab (AP Pension/selskabet) givet AP Pension påbud om at indberette en ny kapitalplan for selskabets syge- og ulykkesvirksomhed. Påbuddet er givet den 11. april 2023.

Påbud om at indberette en ny kapitalplan for virksomhedens syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed.
Finanstilsynet har gennemgået AP Pensions kapitalplaner på henholdsvis livsforsikringsvirksomheden og syge- og ulykkesvirksomheden, der er indsendt i henhold til § 6 i bekendtgørelse om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed (SUL-bekendtgørelsen).

Finanstilsynet vurderer, at selskabets kapitalplan for syge- og ulykkesvirksomheden ikke i tilstrækkeligt omfang specificerer de tiltag, der skal forbedre de fremtidige resultater for syge- og ulykkesvirksomheden. Indregning af indtægter fra fremtidige tiltag kræver, at de fremtidige tiltag er konkrete og mulige at gennemføre. Herudover er det ikke tilstrækkelig præcist angivet i hvilke år og under hvilke forudsætninger, at tiltagene tages i brug. Når de utilstrækkeligt specificerede, fremtidige tiltag ikke indregnes, viser kapitalplanen, at der forventes systematisk underskud i den strategiske planlægningsperiode for syge- og ulykkesvirksomheden. Finanstilsynet vurderer derfor, at AP Pensions forretningsmodel for syge- og ulykkesvirksomheden ikke er holdbar, og at den derfor ikke lever op til kravene om særskilt forvaltning i § 19, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed.

Finanstilsynet har derfor påbudt AP Pension at indberette en ny kapitalplan for selskabets syge- og ulykkesvirksomhed, jf. § 6, stk. 1, i SUL-bekendtgørelsen. Det skal af kapitalplanen fremgå, at forretningsmodellen for syge- og ulykkesforsikringsvirksomheden er holdbar, jf. § 19, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

 

Senest opdateret 14-04-2023