Påtale for overtrædelse af reglerne om investeringsanbefalinger på sociale medier

16-09-2022

Finanstilsynet har den 16. september 2022 påtalt en fysisk person, der er et kendt ansigt i erhvervslivet og investeringskredse, for at overtræde reglerne om investeringsanbefalinger i artikel 20, stk. 1, i markedsmisbrugsforordningen i forbindelse med udbredelsen af investeringsanbefalinger på sociale medier.

Finanstilsynet blev i maj 2022 opmærksom på et opslag på et socialt medie, som var offentliggjort af en fysisk person, der er et kendt ansigt i både erhvervslivet og investeringskredse. Indholdet af opslaget kunne kategoriseres som investeringsanbefalinger, jf. artikel 3, stk. 1, nr. 35, i markedsmisbrugsforordningen, bl.a. fordi der var tale om konkrete salgs- og købsanbefalinger vedrørende en række specifikke udstedere. I opslaget gjorde den pågældende person bl.a. opmærksom på, at det ikke var en opfordring til handel. En sådan ansvarsfraskrivelse medfører dog ikke, at reglerne om investeringsanbefalinger ikke finder anvendelse.

Personer, der udarbejder eller udbreder investeringsanbefalinger, skal udvise rimelig omhu for at sikre, at oplysningerne fremsættes objektivt, og at oplysningerne fremsættes således, at disse personers interesser eller interessekonflikter afsløres. Det følger af artikel 20, stk. 1, i markedsmisbrugsforordningen.

De nærmere krav til investeringsanbefalinger følger af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/958 af 9. marts 2016 og afhænger af, hvem der er afsender. Der skelnes mellem professionelle afsendere, ikke-professionelle afsendere og eksperter. Professionelle afsendere og eksperter er underlagt flere krav end ikke-professionelle afsendere.

Finanstilsynets vurdering

Det er Finanstilsynets vurdering,

  • at opslaget ikke i tilstrækkelig grad angav identiteten på de involverede personer,
  • at opslaget ikke angav de væsentligste oplysningskilder til investeringsanbefalingerne, herunder angav om oplysningskilderne var pålidelige,
  • at opslaget, der indeholdt kursmål, ikke klart angav disse som kursmål, herunder angav de væsentligste antagelser ved udarbejdelsen og brugen af disse,
  • at dato og tidspunkt for, hvornår udarbejdelsen af anbefalingerne blev færdiggjort, ikke fremgik af opslaget,
  • at opslaget ikke angav alle forbindelser og omstændigheder, der med rimelighed kunne forventes at forringe anbefalingens objektivitet, herunder interesser og interessekonflikter, både i relation til den pågældende person og nært tilknyttede personer, og
  • at den pågældende person ikke sendte dokumentation på sine investeringsanbefalinger til Finanstilsynet efter anmodning herom.

Den pågældende person fik derfor en påtale for ovennævnte forhold.

Investeringsanbefalinger indgår i grundlaget for mange investorers investeringsbeslutning. Det er derfor vigtigt, at udarbejdelsen af investeringsanbefalinger foregår på en gennemsigtig måde. På den måde kan investorerne vurdere, hvor pålidelig og objektiv investeringsanbefalingen er, og om der er nogen skjulte eller underliggende interessekonflikter hos personen, der udarbejder investeringsanbefalingen. Det er derfor vigtigt, at den person, der udarbejder en investeringsanbefaling, overholder kravene i markedsmisbrugsforordningen og den delegerede forordning, herunder offentliggør sin identitet, fremlægger investeringsanbefalingen på en objektiv måde og offentliggør alle potentielle interessekonflikter.

Senest opdateret 16-09-2022