Redegørelse om hvidvaskinspektion i Frøs Sparekasse

01-09-2022

Finanstilsynet var den 23. juni 2022 på inspektion i Frøs Sparekasse. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet.

 

Indledning

Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskab og overvågning af kunder samt undersøgelse af alarmer og underretning til Hvidvasksekretariatet. Desuden omfattede inspektionen virksomhedens organisering, risikovurdering, politik, skriftlige forretningsgange og interne kontroller på hvidvaskområdet.

Risikovurdering og sammenfatning

Sparekassekoncernen omfatter Frøs Sparekasse og Ejendomsselskabet Frøs A/S. Sparekassen har 11 afdelinger, et erhvervscenter og en afdeling for bolig og support.

Sparekassens forretningsmodel består i at levere almindelige pengeinstitutydelser til privat- og erhvervskunder. Udover at tilbyde bankprodukter tilbyder sparekassen et bredt sortiment af realkredit, - investerings-, pensions- og forsikringsprodukter samt leasing til sparekassens kunder.

Sparekassen har ca. 50.000 kunder, og det primære markedsområde dækker en række sydjyske kommuner

Finanstilsynet vurderer, at sparekassens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er medium til høj. Finanstilsynets vurdering er bl.a. baseret på, at sparekassen tilbyder bankprodukter, der kan anvendes til hvidvask eller terrorfinansiering.

På baggrund af inspektionen er der nogle områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Sparekassen har fået påbud om at revidere sin forretningsgang for underretningspligten således, at den indeholder en beskrivelse af de konkrete aktiviteter, som medarbejderne skal udføre.

Sparekassen har fået påbud om at sikre, at sparekassen noterer faktuelle oplysninger om kunden og/eller transaktionen, når en transaktion identificeres som mistænkelig samt en konklusion over, hvad der konkret er undersøgt ved den pågældende kunde og/eller transaktion.

 

Senest opdateret 01-09-2022