Redegørelse om inspektion i Danmarks Skibskredit A/S

22-09-2022

Finanstilsynet var i uge 22 i 2022 på inspektion i Danmarks Skibskredit A/S.

Inspektionens omfang

Inspektionen var en funktionsundersøgelse af området for særligt dækkede obligationer (SDO’er), herunder kapitalcentrenes indretning, overholdelse af balanceprincippet og løbende overvågning af sikkerhedsgrundlaget. 

Instituttets relevante politikker, forretningsgange og rapporteringer på SDO-området blev gennemgået.

Opsummering og risikovurdering

Danmarks Skibskredit begyndte i 2019 at udstede SDO’er, og instituttet fik dermed et nyt kapitalcenter.

Det har givet instituttet en ekstra fundingkilde, men det har også tilføjet instituttets forretningsmodel yderligere kompleksitet. Tilføjelsen af et ekstra kapitalcenter og udstedelsen af en ny type obligation giver instituttet ekstra operationelle opgaver samtidig med, at instituttet skal overholde reguleringen for udstedere af SDO’er. 

Danmarks Skibskredit har implementeret 10 og 15 % - grænsen for eksponeringer mod kreditinstitutter, som står som sikkerhed for udestående særligt dækkede obligationer, forkert. Dette har medført, at instituttet ikke har haft en løbende opgørelse af, om sikkerhedsgrundlaget for instituttets SDO’er har været tilstrækkelig. Der er dog ikke nogen indikation for, at sikkerhedsgrundlaget ikke har været tilstrækkelig i praksis. Danmarks Skibskredit har fået et påbud om at implementere grænsen korrekt i instituttets styring, overvågning og rapportering af sikkerhedsgrundlaget.

Inspektionen gav ikke anledning til at tilsidesætte det af instituttet opgjorte solvensbehov.

Senest opdateret 22-09-2022