Påbud til Tobi ApS for manglende overholdelse af regler om investorbeskyttelse

27-10-2022

Tobi ApS får to påbud om at udarbejde forretningsgange, for at beskytte investorerne bedre.

Finanstilsynet påbyder Tobi ApS at udarbejde en forretningsgang, der sikrer, at virksomheden altid yder investeringsrådgivning på basis af opdaterede oplysninger. 

Finanstilsynet påbyder Tobi ApS at udarbejde en forretningsgang for rådgivning af eksisterende kunder, som ikke følger en anbefaling om en rebalancering og dermed over tid får en risiko, der ikke er egnet for kunden set i forhold til dennes risikoprofil.

Find påbuddene.

Senest opdateret 27-10-2022