Redegørelse om undersøgelse af Sydbank A/S’ håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus

28-10-2022

Finanstilsynet igangsatte i marts 2022 en undersøgelse af Sydbank A/S’ (banken) håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række pengeinstitutter.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Sydbank er et større dansk pengeinstitut med hovedsæde i Aabenraa. Banken har udenlandsk tilstedeværelse med en filial i Tyskland. Banken driver flere typer af bankforretninger fra simple indlånskonti til privatkunder til komplicerede finansielle produkter til investorer og full service bankløsninger til erhvervsdrivende i alle størrelser samt kapitalforvaltning og investering. Banken har et betydeligt antal privat- og erhvervskunder. 

Banken har et antal kunder, som er tilknyttet Rusland og Belarus. Banken foretager desuden relativt mange transaktioner fra Danmark til Rusland og Belarus. Dette medfører efter Finanstilsynets vurdering, at banken på det foreliggende grundlag har en betydelig iboende risiko for, at bankens transaktioner på egne eller kunders vegne kan komme i strid med gældende forordninger om finansielle sanktioner mod lande, personer mv.

Undersøgelsen har ikke givet Finanstilsynet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

 

 

Senest opdateret 28-10-2022