Redegørelse om undersøgelse af Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finlands håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus

28-10-2022

Finanstilsynet igangsatte i marts 2022 en undersøgelse af Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finlands (filialen) håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række pengeinstitutter.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Filialen er det næststørste pengeinstitut i Danmark. Filialen udbyder alle typer af bankprodukter fra simple indlånskonti til privatkunder, komplicerede finansielle produkter til investorer og full service bankløsninger til erhvervsdrivende i alle størrelser, kapitalforvaltning og investering. Filialen har et meget betydeligt antal privatkunder, virksomhedskunder og institutionelle kunder, hvoraf mange har komplicerede koncernstrukturer og/eller finansielle arrangementer. Et større antal kunder er bosiddende i eller med hjemsted i udlandet, ligesom et større antal fysiske kunder er distancekunder.

Omfanget af transaktioner, herunder grænseoverskridende pengeoverførsler, er betydeligt. En væsentlig del af kundernes transaktioner gennemføres via netbank eller via kontanthåndtering i forbindelse med kontoindbetalinger, valutaveksling og pengeoverførsel. Filialen har herudover betydelige aktiviteter indenfor værdipapirhandel, trade finance, og private banking, og filialen har et omfattende antal grænseoverskridende korrespondentforbindelser.

Filialens internationale karakter, herunder det betydelige antal grænseoverskridende transaktioner og investeringsaktiviteter og det betydelige antal udenlandske kunder medfører efter Finanstilsynets vurdering, at filialen på det foreliggende grundlag har stor iboende risiko for, at filialens transaktioner på egne eller kunders vegne kan komme i strid med gældende forordninger om finansielle sanktioner mod lande, personer mv.

Undersøgelsen har ikke givet Finanstilsynet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

 

 

Senest opdateret 28-10-2022