Redegørelse om undersøgelse af Middelfart Sparekasses håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus

28-10-2022

Finanstilsynet igangsatte i marts 2022 en undersøgelse af Middelfart Sparekasses (sparekassen) håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række pengeinstitutter.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Middelfart Sparekasse udbyder traditionelle pengeinstitutprodukter til sparekassens primære kundesegmenter, der er privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder. Sparekassens primære markedsområde udgøres af Fyn, Trekantsområdet, Østjylland og Esbjerg.

Sparekassens karakter, herunder et antal grænseoverskridende transaktioner og investeringsaktiviteter og et antal udenlandske kunder medfører efter Finanstilsynets vurdering, at sparekassen på det foreliggende grundlag har en iboende risiko for, at sparekassens transaktioner på egne eller kunders vegne kan komme i strid med gældende forordninger om finansielle sanktioner mod lande, personer mv.

Undersøgelsen har ikke givet Finanstilsynet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

 

 

Senest opdateret 28-10-2022