Redegørelse om undersøgelse af Jyske Bank A/S’ håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus

28-10-2022

Finanstilsynet igangsatte i marts 2022 en undersøgelse af Jyske Bank A/S’ (banken) håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række pengeinstitutter.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Banken er det næststørste danske pengeinstitut. Banken tilbyder sine kunder en bred vifte af finansielle produkter, herunder internationale private banking-aktiviteter. Banken har en filial i Hamborg. Banken har derudover et anseeligt antal grænseoverskridende korrespondentbankforbindelser. Banken har desuden et betydeligt antal privat- og virksomhedskunder herunder mange med relation til udlandet. Omfanget af bankens transaktioner, herunder transaktioner med relation til udlandet, er betydeligt. 

Bankens internationale karakter, herunder det betydelige antal grænseoverskridende transaktioner og investeringsaktiviteter og det betydelige antal udenlandske kunder medfører efter Finanstilsynets vurdering, at banken på det foreliggende grundlag har stor iboende risiko for, at bankens transaktioner på egne eller kunders vegne kan komme i strid med gældende forordninger om finansielle sanktioner mod lande, personer mv.

Undersøgelsen har ikke givet Finanstilsynet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

 

 

Senest opdateret 28-10-2022