Redegørelse om undersøgelse af Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sveriges håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus

28-10-2022

Finanstilsynet igangsatte i marts 2022 en undersøgelse af Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sveriges (filialen) håndtering af EU-sanktioner mod Rusland og Belarus. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række pengeinstitutter.

Banken er et større svensk kreditinstitut med filial i Danmark. Filialens forretningsmodel er baseret på traditionelle bankforretninger med en væsentlig koncentration i de større danske byer samt i Midtjylland og Nordsjælland.

Det er på det foreliggende grundlag Finanstilsynets vurdering, at filialen har en vis iboende risiko for, at filialens transaktioner på egne eller kunders vegne kan komme i strid med gældende forordninger om finansielle sanktioner mod lande, personer mv.

Undersøgelsen har ikke givet Finanstilsynet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

 

 

Senest opdateret 28-10-2022