Påtale til SP Group A/S for ikke at have klassificeret intern viden korrekt

10-10-2022

Finanstilsynet har den 7. oktober 2022 påtalt, at SP Group A/S ikke klassificerede oplysningerne om købet af virksomheden Davinci 3D A/S som intern viden senest den 13. januar 2022, jf. artikel 7, stk. 1, litra a, i markedsmisbrugsforordningen.

Fra den 4. januar 2022 til den 4. februar 2022 indgik SP Group A/S (SP Group) i forhandlinger med den daværende ejer af Davinci 3D A/S (Davinci) om køb af virksomheden i form af en aktieoverdragelse. Ved købet erhvervede SP Group en ny teknologi, hvilket SP Group anså for at udgøre intern viden. 

SP Group offentliggjorde en selskabsmeddelelse om købet kl. 10.02 den 4. februar 2022. Det var i meddelelsen angivet, at den indeholdt intern viden. SP Group havde ikke udsat offentliggørelsen af den interne viden.

Den 4. januar 2022 havde parterne haft en indledende drøftelse om transaktionen. Den 6. januar gav SP Groups bestyrelsesformand direktionen bemyndigelse til at afgive et indikativt tilbud, som direktionen sendte til Davinci den 7. januar 2022. Den 13. januar svarede Davinci på tilbuddet, og parterne indgik herefter i egentlige forhandlinger.

Finanstilsynet vurderer, at intern viden kan opstå ved udstederens beslutning om at afgive et købstilbud på en virksomhed, hvis det med rimelighed kan forventes, at ejeren af virksomheden er villig til at sælge den. 

SP Group klassificerede oplysningerne som intern viden den 4. februar 2022. Dette var efter Finans-tilsynets vurdering ikke korrekt, jf. artikel 7, stk. 1, litra a, i markedsmisbrugsforordningen.

 

Senest opdateret 10-10-2022