Påtale til Skjern Bank A/S for ikke rettidigt at have underrettet markedet om ændringer i en storaktionærs besiddelse af aktier og stemmerettigheder

25-10-2022

Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2022 er truffet i henhold til §§ 30 og 25 i lov om kapitalmarkeder.

Finanstilsynet har den 28. september 2022 påtalt, at Skjern Bank A/S ikke har overholdt pligten til at offentliggøre og indberette oplysninger om ændringer i en storaktionærs besiddelse af stemmerettigheder og aktiekapital i Skjern Bank A/S.

En udsteder af aktier skal efter modtagelsen af en storaktionærmeddelelse i henhold til §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder (herefter ”KML)” offentliggøre indholdet heraf. Offentliggørelsen skal ske efter modtagelsen af meddelelsen, dog senest tre hverdage herefter, jf. § 30 i KML. Samtidig med offentliggørelsen af meddelelsens indhold, skal udstederen indberette oplysningerne til Finanstilsynet, jf. § 25 i KML.

Storaktionæren indberettede den 22. august 2022 en meddelelse til Finanstilsynet. Skjern Bank A/S offentliggjorde oplysningerne om det ændrede besiddelsesforhold til markedet og indberettede oplysningerne herom til Finanstilsynet den 30. august 2022.

Senest opdateret 25-10-2022