Påtale til Dansk Sundhedssikring A/S

07-10-2022

Påtale for overtrædelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser

Finanstilsynet påtaler, at Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S indtil den 23. maj 2022 har haft et vilkår i forskellige forsikringsbetingelser vedrørende sundhedsforsikring, der på grund af åbenlys kønsskæv effekt har været udtryk for indirekte diskrimination på grund af køn. Der er tale om et vilkår, der indeholdt en undtagelse for dækning ved operation af delte mavemuskler.

Senest opdateret 07-10-2022