Redegørelse om påtale til PenSam Pension forsikringsaktieselskab om værdiansættelse af private equity og illikvid kredit investeringer

25-03-2022

Finanstilsynet anmodede i lyset af COVID-19 PenSam Pension forsikringsaktieselskab (virksomheden) om en redegørelse for den løbende værdiansættelse af de alternative investeringsaktiver fra ultimo 2019 og frem til 31. juli 2020

 

Finanstilsynet stillede endvidere efter modtagelsen af redegørelsen en række supplerende spørgsmål til virksomheden om metoder og processer for værdiansættelsen i den relevante periode.

Finanstilsynet konstaterede, at virksomheden ikke foretog nævneværdige værdireguleringer på investeringsfonde indenfor private equity og illikvid kredit i perioden fra april til juli 2020, hvor de noterede markeder samtidig viste væsentlige stigninger.

Finanstilsynet vurderer, at PenSam Pension forsikringsaktieselskab i perioden fra april til juli 2020 ikke havde tilstrækkelige metoder og processer, som løbende mellem kapitalforvalternes kvartalsopgørelser sikrede rettidig og korrekt værdiansættelse af investeringsfonde indenfor private equity og illikvid kredit til dagsværdi baseret på relevant markedsdata. 

Finanstilsynet har derfor givet en påtale til PenSam Pension forsikringsaktieselskab for ikke at have haft metoder og processer i forhold til investeringsfonde indenfor private equity og illikvid kredit, der sikrede værdiansættelse til dagsværdi baseret på relevant markedsdata, og dermed ikke at have haft et ordentligt udgangspunkt for en rettidig og korrekt måling, opgørelse og rapportering af risiko.

 

Senest opdateret 25-03-2022