Redegørelse om påtale til Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab om værdiansættelse af en investeringsfond indenfor illikvid kredit

24-03-2022

Finanstilsynet anmodede i lyset af COVID-19 Lærernes Pension forsikringsaktieselskab (eller virksomheden) om en redegørelse for den løbende værdiansættelse af de alternative investeringsaktiver fra ultimo 2019 og frem til 31. juli 2020.

 

Finanstilsynet stillede endvidere efter modtagelsen af redegørelsen en række supplerende spørgsmål til virksomheden om metoder og processer for værdiansættelsen i den relevante periode.

Finanstilsynet konstaterede, at virksomheden foretog en mindre nedskrivning af værdierne i en fond indenfor illikvid kredit i marts 2020, selvom kreditspændene blev kraftigt udvidet i denne måned. I april 2020 foretog virksomheden yderligere nedskrivninger, hvor de noterede markeder samtidig viste væsentlige stigninger.

Finanstilsynet vurderer, at Lærernes Pension forsikringsaktieselskab i perioden fra marts til april 2020 ikke værdiansatte den fond, som udgjorde størstedelen af virksomhedens illikvide kreditportefølje, til dagsværdi. Lærernes Pension forsikringsaktieselskab foretog alene værdireguleringer ud fra kapitalforvalters værdiansættelse, og forholdte sig ikke i tilstrækkelig grad til, om fondens værdiansættelse var retvisende i henhold til observerbart markedsdata. 

Finanstilsynet har derfor givet en påtale til Lærernes Pension forsikringsaktieselskab for ikke at have værdiansat den pågældende fond indenfor illikvid kredit til dagsværdi baseret på relevant markedsdata, og dermed ikke at have haft et ordentligt udgangspunkt for en rettidig og korrekt måling, opgørelse og rapportering af risiko.

 

 

Senest opdateret 24-03-2022