Redegørelse om inspektion i Autohauz Leasing ApS (hvidvaskområdet)

16-03-2022

Finanstilsynet var den 9. september 2021 på inspektion i Autohauz Leasing. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede en undersøgelse af virksomhedens risikovurdering, politikker, forretningsgange og interne kontroller samt virksomhedens kundekendskab, herunder overvågning af kunder.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er registreret efter § 48, stk. 1, i hvidvaskloven, idet virksomheden udbyder finansiel leasing. Virksomheden udbyder leasing af køretøjer til privat- og erhvervskunder, og udbyder herudover også splitleasing. 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på virksomhedens størrelse, at leasingvirksomheder generelt anses for at have en høj iboende risiko.  

På baggrund af inspektionen har et antal områder givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden har fået påbud om at udarbejde en risikovurdering, der identificerer og vurderer virksomhedens risiko for, at virksomheden kan blive brugt til hvidvask eller terrorfinansiering.

Virksomheden har fået påbud om at udarbejde en politik på hvidvaskområdet, der tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering. Politikken skal fastsætte virksomhedens strategiske mål på hvidvaskområdet, samt indeholde den principielle beslutninger om, hvordan virksomheden skal indrettes.

Virksomheden har fået påbud om at udarbejde tilstrækkelige forretningsgange for risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings- og underretningspligt. 

Virksomheden har fået påbud om at gennemføre kundekendskabsprocedurer på alle virksomhedens kunder, og sikre, at virksomheden indhenter tilstrækkelige kundeoplysninger i overensstemmelse med loven.

Virksomheden har slutteligt fået påbud om at udføre skærpede kundekendskabsprocedurer i kundeforhold, hvor virksomheden vurderer, at der er øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme. 

 

 

Senest opdateret 16-03-2022