Påtale til Nilfisk Holding A/S for ikke rettidigt at have underrettet markedet om ændringer i en storaktionærs besiddelse af aktier og stemmerettigheder

23-05-2022

Finanstilsynets afgørelse af 18. maj 2022 er truffet i henhold til §§ 30 og 25 i lov om kapitalmarkeder.

Finanstilsynet har den 18. maj 2022 påtalt, at Nilfisk Holding A/S ikke har overholdt pligten til at offentliggøre og indberette oplysninger om ændringer i UBS Group AG’s besiddelse af stemmerettigheder i Nilfisk Holding A/S. 

En udsteder af aktier skal efter modtagelsen af en storaktionærmeddelelse i henhold til §§ 38-40 i lov om kapitalmarkeder (herefter ”KML)” offentliggøre indholdet heraf. Offentliggørelsen skal ske efter modtagelsen af meddelelsen, dog senest tre hverdage herefter, jf. § 30 i KML. Samtidig med offentliggørelsen af meddelelsens indhold, skal udstederen indberette oplysningerne til Finanstilsynet, jf. § 25 i KML.

UBS Group AG indberettede den 9. november 2021 en meddelelse til Finanstilsynet. Nilfisk Holding A/S offentliggjorde umiddelbart ikke oplysningerne om det ændrede besiddelsesforhold til markedet eller indberettede oplysningerne herom til Finanstilsynet. Nilfisk Holding A/S har efter henvendelse fra Finanstilsynet offentliggjort selskabsmeddelelse no. 02/2022 af 18. februar 2022 om ændringen og indberettet selskabsmeddelelsen til Finanstilsynet. 

 

Senest opdateret 23-05-2022