Redegørelse om temainspektion i Spar Nord Bank (styringen af modpartsrisiko)

12-05-2022

Finanstilsynet gennemførte i oktober 2021 en inspektion i Spar Nord Bank for at vurdere Spar Nord Banks styring af modpartsrisiko.

Inspektionen omfattede en gennemgang af bankens styringsdokumenter, organisering, opgaver og ansvarsdeling imellem afdelingerne. Herudover gennemgik Finanstilsynet bankens kontroller, tilgang til bevillinger af engagementer med modpartsrisiko, rapportering og ad-hoc analyser. 

Sammenfatning 

Finanstilsynet vurderer, at banken har en begrænset eksponering mod modpartsrisiko relativt til bankens størrelse.

Ved gennemgang af bankens metode til opgørelse af modpartsrisikoeksponeringen konstaterede Finanstilsynet, at banken ikke kontrollerer de anvendte risikovægte eller har dokumentation for opgørelse af risikovægtene. Bankens risikostyringsfunktion har endvidere ikke gennemgået eller vurderet opgørelse af bankens risikovægte. Banken får derfor påbud om, at gennemgå risikovægtene regelmæssigt og dokumentere processen herfor.  

Banken udfører kontroller af bevillingerne til finansielle modparter. Finanstilsynet vurderer imidlertid, at afrapporteringen på kontrollerne fremstår uklar. Kontrollen af bevillinger til bankens finansielle modparter er endvidere mangelfuld. Finanstilsynet har derfor påbudt banken at sikre, at stikprøvekontrollerne af bevillinger er tilstrækkelig dybdegående for de finansielle modparter samt at stikprøvekontrollerne dokumenteres med tydelige anbefalinger og konklusioner.

Inspektionen gav ikke anledning til at ændre det af banken opgjorte solvensbehov på 9,6 pct. pr. 31. december 2021.
 

 

Senest opdateret 12-05-2022