Redegørelse om inspektion i Lærernes Pension (hvidvaskområdet)

03-05-2022

Finanstilsynet var i oktober 2021 på inspektion i Lærernes Pension. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer mv., samt nærmere afgrænsede dele af hvidvaskloven og regler udstedt i medfør heraf.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er et livsforsikrings- og pensionsselskab og er ejet af lærerorganisationer og arbejdsgiverorganisationer i fællesskab. Virksomheden udbyder gennemsnitsrenteprodukter med ret til bonus. Virksomheden outsourcer store dele af administrationen til Forca A/S, som virksomheden er medejer af.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at virksomheden hovedsageligt udbyder firmapensionsordninger i Danmark og at virksomhedens medlemmer ikke selv kan sammensætte investeringerne i deres pensionsordning.

Inspektionen giver anledning til enkelte tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomheden iværksætter yderligere tiltag for at overholde forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer mv. 

Virksomheden har endvidere fået påbud om at revidere sine skriftlige forretningsgange, således at de dækker alle risici for hvidvask og finansiering af terrorisme i virksomheden, herunder på området for håndtering af herreløse penge.

 

Senest opdateret 03-05-2022