Anmodning om politimæssig efterforskning af Yourpay ApS under konkurs

24-06-2022

Finanstilsynet har den 24. juni 2022 politianmeldt Yourpay ApS under konkurs (tidligere Yourpay ApS) for at have overtrådt reglerne om sikring af brugermidler i lov om betalinger og bekendtgørelse om e-pengeinstitutters og betalingsinstitutters sikring af brugermidler.

Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Betalingsinstituttet Yourpay ApS indgav egen konkursbegæring den 1. oktober 2021. I forbindelse med opgørelse af konkursboet har det vist sig, at der ikke er tilstrækkelige midler på virksomhedens sikringskonti til at dække kravene fra Yourpay ApS’ brugere. Finanstilsynet vurderer, at sikringskontiene ikke har været ført i henhold til reglerne på området.

Finanstilsynet anmoder derfor National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede en politimæssig efterforskning.

Senest opdateret 24-06-2022