Velliv, Pension og Livsforsikring A/S (Velliv) har accepteret bødeforelægget fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) for overtrædelse af forsikringsligebehandlingsreglerne

02-06-2022

Finanstilsynet politianmeldte den 6. juli 2021 Velliv for at have haft forsikringsvilkår, der er udtryk for forskelsbehandling af gravide. Velliv er politianmeldt for at overtræde § 8 i lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser.

Velliv har valgt at vedtage et bødeforelæg på 1.100.000 kr. fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) for overtrædelse af forsikringsligebehandlingsreglerne.  

Dette resume er offentliggjort i medfør af § 354 a, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Senest opdateret 02-06-2022