Redegørelse om inspektion i Sydbank A/S (hvidvaskområdet)

15-06-2022

Finanstilsynet var i december 2021 på inspektion i Sydbank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet.

 

Inspektionen havde et snævert fokus og omfattede bankens kundekendskabsprocedurer herunder onboarding af kunder. Inspektionen omfattede desuden bankens kundekendskabsmateriale herunder løbende ajourføring. Endelig omfattede inspektionen bankens risikoklassifikation af kunder. Inspektionen fokuserede særligt på de kunder, som banken overtog fra Alm. Brand Bank A/S (ABB) i forbindelse med et aktivkøb i 2021.

Risikovurdering og sammenfatning

Sydbank er et større dansk pengeinstitut med hovedsæde i Aabenraa. Banken har udenlandsk tilstedeværelse med en filial i Tyskland. Banken driver flere typer af bankforretninger fra simple indlånskonti til privatkunder til komplicerede finansielle produkter til investorer og full service bankløsninger til erhvervsdrivende i alle størrelser samt kapitalforvaltning og investering. Banken har et betydeligt antal privat- og erhvervskunder.

Finanstilsynet vurderer på baggrund af ovenstående, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på bankens størrelse og bankens udbud af finansielle produkter, der indebærer en høj risiko for hvidvask og terrorfinansiering, samt bankens udbyggede netværk af korrespondentforbindelser.

Banken overtog i 2021 ABB og overtog i den forbindelse ABB’s kunder. Efter opdateringen af de tidligere ABB-kunder i bankens IT-system iværksatte banken et projekt med at opdatere kundekendskabsoplysningerne på tidligere ABB-kunder, startende med kunder med en høj eller mellem-skærpet AML-risikoprofil.

På inspektionstidspunktet var banken ikke færdig med opdateringen af disse kundegrupper. Opdateringen var imidlertid forløbet efter den lagte plan, og der udstod kun opdatering af et mindre antal kunder.

Finanstilsynets observationer under inspektionen har ikke givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

 

Senest opdateret 15-06-2022