Påbud til ROOF Management A/S for manglende overholdelse af kapitalkrav

24-06-2022

Finanstilsynet påbyder ROOF Management A/S, at selskabet senest den 30. september 2022 foretager de nødvendige foranstaltninger for at overholde kapitalkravet, og at selskabet ophører med markedsføring af nye fonde, indtil selskabet har en tilstrækkelig robusthed i sammenhæng med selskabets plan, jf. § 16 og § 167, stk. 1, nr. 2, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

ROOF Management A/S meddelte den 28. april 2022 til Finanstilsynet, at selskabet i forbindelse med den kvartalsvise beregning samt indberetning af selskabets kapitalkrav har konstateret, at selskabet ikke opfylder sit kapitalkrav i medfør af § 16 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven).

Finanstilsynet påbyder ROOF Management A/S

  1. at selskabet senest den 30. september 2022 foretager de nødvendige foranstaltninger for i overensstemmelse med § 16 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven) at overholde kapitalkravet på 2.228 t. kr. opgjort pr. 30. april 2022.
  2. at selskabet ophører med markedsføring af nye fonde, indtil selskabet har en tilstrækkelig robusthed i sammenhæng med selskabets plan, jf. § 167, stk. 1, nr. 2, i FAIF-loven.

Påbud om overholdelse af kapitalkrav – ROOF Management A/S (pdf)

Senest opdateret 24-06-2022