Finanstilsynet påbyder danske pengeinstitutter at stoppe anvendelsen af NemID-nøglekortet

21-06-2022

NemID-nøglekortet lever ikke op til kravene om stærk kundeautentifikation, og påbydes, med visse undtagelser, at være udfaset senest den 30. juni 2022.

Finanstilsynet vurderer, at NemID-nøglekortet ikke lever op til kravene om stærk kundeautentifikation, der skal anvendes, når en bruger tilgår sin betalingskonto online (f.eks. gennem netbank eller mobilbank) og igangsætter elektroniske betalinger, f.eks. i e-handlen, jf. § 128, stk. 1, nr. 1 og § 128, stk. 1, nr. 2, i lov om betalinger (herefter betalingsloven). Det skyldes, at NemID-nøglekortet ikke er beskyttet mod kopiering eller fotografering, hvilket er et krav ifølge artikel 7, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/389, der supplerer reglerne i betalingsloven. Reglerne trådte i kraft den 14. september 2019.

For at sikre en ordentlig overgang fra NemID til MitID accepterede Finanstilsynet en migrationsplan fra Finans Danmark, hvor overgangen til MitID – og dermed væk fra anvendelse af NemID-nøglekortet – var gennemført den 31. december 2021. På anmodning fra Finans Danmark accepterede Finanstilsynet efterfølgende en udsættelse af fristen til den 30. juni 2022. Finanstilsynet understregede i den forbindelse, at fristen ikke kunne udsættes yderligere.

Finans Danmark har oplyst Finanstilsynet, at man ikke forventer, at alle brugere i danske pengeinstitutter kan være migreret til MitID indenfor den aftalte frist den 30. juni 2022. Finanstilsynet finder det derfor nødvendigt at påbyde pengeinstitutterne at stoppe anvendelsen af NemID-nøglekortet til at gennemføre stærk kundeautentifikation senest den 30. juni 2022.

Det betyder, at pengeinstitutternes kunder efter den 30. juni 2022 ikke vil kunne anvende NemID-nøglekortet til at tilgå netbank eller igangsætte betalinger. I stedet skal andre løsninger som MitID, NemID-app eller NemID-nøgleviser bruges.

Finanstilsynet vil i den forbindelse ikke påbyde pengeinstitutterne at ophøre med at anvende NemID-nøglekortet til at gennemføre stærk kundeautentifikation for en afgrænset gruppe af brugere efter den 30. juni 2022.

Det drejer sig om brugere, der enten:

  • er i gang med deres 30-dages migreringsperiode,
  • har fået udsættelse fra deres 30-dages migreringsperiode gennem en individuel sagsbehandling hos pengeinstituttet eller
  • endnu ikke har fået igangsat migreringen, da de ikke har anvendt deres NemID inden for den periode, hvor de kunne blive udtaget til migrering.

Al brug af NemID-nøglekortet skal dog være stoppet senest 31. oktober 2022 og brugere, der migrerer til MitID efter 30. juni, skal ikke kunne anvende NemID-nøglekortet, så snart brugeren er migreret til MitID.

Pengeinstitutterne skal i den forbindelse også udarbejde en plan for migrering af de resterende brugere og løbende rapportere til Finanstilsynet om fremdriften i migrationen.

Senest opdateret 21-06-2022