Redegørelse om inspektion i HP Fondsmæglerselskab (hvidvaskområdet)

03-06-2022

Finanstilsynet var den 29. november 2021 på inspektion i HP Fondsmæglerselskab. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede en undersøgelse af virksomhedens politik, kundekendskab, og overvågning af kunder.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomhedens forretningsmodel er at tilbyde investeringer i danske realkredit- og statsobligationer. Herudover tilbyder virksomheden i mindre omfang investering i kreditobligationer samt grønne obligationer.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er lav til normal i forhold til gennem-snittet af finansielle virksomheder i Danmark.  Finanstilsynets vurdering er bl.a. baseret på, at virksomheden forvalter relativt store beløb i formueinvesteringer for sine kunder. Antallet af kunder er omvendt begrænset og der sker relativt få transaktioner gennem virksomheden.

På baggrund af inspektionen har et område givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden har fået påbud om at revidere sin politik på hvidvaskområdet, så politikken fastsætter de overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet, samt indeholder de principielle beslutninger om, hvordan virksomheden skal indrettes på hvidvaskområdet.

 

Senest opdateret 03-06-2022