Redegørelse om inspektion i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

07-07-2022

Finanstilsynet har i februar og marts 2022 været på inspektion i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (Nordea Kredit).

 

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet kreditområdet med fokus på svage kunder på privat boligudlejning-segmentet samt lån til ejerboliger med afdragsfrihed. Gennemgangen af kreditområdet omfattede instituttets politikker, forretningsgange og rapportering samt en gennemgang af instituttets metode for beregning af nedskrivninger. 

Desuden gennemgik Finanstilsynet en stikprøve af 30 eksponeringer mod privat boligudlejning samt 31 eksponeringer mod privatkunder med afdragsfrihed. 

Opsummering og risikovurdering

Kreditprocessen i Nordea Kredit er outsourcet. De interne kontroller på kreditområdet har vist et stort antal fejl igennem en længere periode. Kreditprocessen indebærer en operationel risiko for Nordea Kredit, især som følge af det betydelige manuelle element. 

Nordea Kredit har fået påbud om at træffe passende foranstaltninger med henblik på at nedbringe fejlmængden i den outsourcede kreditproces.

Finanstilsynet vurderer, at den iboende risiko i instituttets kreditproces bør afdækkes i det individuelle solvensbehov. Nordea Kredit har i forbindelse med inspektionen valgt at foretage en solvensmæssig afdækning af den operationelle risiko i kreditprocessen. Instituttets vurdering er risikoen afdækkes tilstrækkeligt ved et tillæg i det individuelle solvensbehov svarende til 0,5 pct. af de risikovægtede poster på udlånsporteføljen. Finanstilsynet finder dette dækkende. 

Nordea Kredit stillede ikke krav om, at et koncernforbundet selskab skal give meddelelse til Nordea Kredit, i tilfælde at ændring af pant eller ændringer i benyttelsen af pantet. 

Nordea Kredit har fået påbud om at sikre, at informationer om ændringer i ejendomskategori for belånte ejendomme med betydning for den lovmæssige belåning af ejendommen tilgår Nordea Kredit.

Nordea Kredit havde ved inspektionen et solvensbehov på 9,71 pct. I forbindelse med inspektionen har Nordea Kredit valgt at tage et tillæg i det individuelle solvensbehov som omtalt ovenfor. 

 

 

Senest opdateret 07-07-2022