Redegørelse om inspektion af private equity investeringer i Industriens Pensionsforsikring A/S

11-07-2022

Finanstilsynet var i december 2021 på funktionsinspektion i Industriens Pensionsforsikring (herefter Industriens Pension eller virksomheden), hvor fokus var på private equity-investeringer.

Denne redegørelse er en i en række af redegørelser i forbindelse med Fi-nanstilsynets inspektioner med fokus på private equity.

Inspektionen omfattede virksomhedens organisering og ressourcer, investeringsstrategi, investeringsprocesser og løbende værdiansættelse for investeringer i private equity.

Som en del af inspektionen gennemgik Finanstilsynet fire udvalgte private equity-investeringer. 

Sammenfatning og risikovurdering

Industriens Pension havde ultimo 2021 private equity-investeringer for 33,5 mia. kr., hvilket svarede til 14,4 pct. af virksomhedens samlede investeringsaktiver.

Lidt mere end halvdelen af virksomhedens private equity-portefølje bestod ultimo 2021 af investeringer i buy out-fonde, lidt mindre end halvdelen i venture-fonde og en lille del i øvrige private equity-investeringer. 

Løbende overvågning af risici

Finanstilsynet konstaterede, at Industriens Pension ikke havde fastsat klare krav om, hvilken udformning og frekvens af rapporteringer virksomheden har behov for at modtage fra fondsforvalterne, for at kunne foretage en effektiv overvågning. Der var endvidere ikke fastsat klare krav til håndteringen af indhentet information fra fondsforvalterne. Finanstilsynet har derfor påbudt Industriens Pension at stille krav til fondsforvalternes løbende rapporteringer og have en sund administrativ praksis i forhold til referater og dokumentation af risikovurderinger. 

Rapportering af risici 

Finanstilsynet konstaterede, at Industriens Pension ikke periodevis udarbejdede en rapportering på fondsniveau til relevante modtagere, indeholdende eksempelvis status for fondens investeringer, hændelser, opgørelse på geografi og sektorer, strategi, opdateret afkastkrav m.v. Finanstilsynet har på den baggrund givet Industriens Pension påbud om at sikre en tilstrækkelig løbende rapportering.

Ressourcer

Finanstilsynet bemærkede, at ressourcerne i teamet for private equity-investeringer vurderedes som lave sammenholdt med arbejdsopgaverne. Finanstilsynet har på den baggrund givet Industriens Pension påbud om at foretage en fornyet vurdering af, om virksomheden har et betryggende antal medarbejder til at varetage virksomhedens private equity-investeringer. 

Kontrol af fondsforvalters værdiansættelse

Finanstilsynet vurderede, at der var mangler i virksomhedens metoder og processer for værdiansættelse af private equity-investeringer, da virksomheden kun ved hændelser i fondes porteføljeselskaber, men ikke løbende, udførte en stikprøvekontrol eller lignende af fondsforvalternes værdiansættelse, herunder en kontrol af, at det anvendte datagrundlag og antagelser, der benyttes i fondsforvalternes værdiansættelsesmodeller, er pålidelige og relevante. Finanstilsynet har derfor påbudt virksomheden at fastsætte processer, der sikrer en tilstrækkelig løbende kontrol af fondsforvalternes værdiansættelse.

 

Senest opdateret 11-07-2022