Påtale for at overskride fristen for indberetning af en ledende medarbejders transaktioner

31-01-2022

Finanstilsynets afgørelse af 27. januar 2022 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 27. januar 2022 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om transaktioner i sidste halvår af 2021.

Den ledende medarbejder købte aktier i udstederselskabet. Tærsklen på 20.000 EUR var overskredet, hvormed transaktionerne var indberetningspligtige.

Senest opdateret 31-01-2022