Redegørelse vedrørende hvidvaskinspektion i Paiblock A/S

12-01-2022

Finanstilsynet gennemførte i foråret 2021 en inspektion på hvidvaskområdet i Paiblock A/S (virksomheden)

 

Virksomheden oplyste efter indkaldelsen til inspektion, at virksomheden havde udskudt starten på sin forretningsvirksomhed. Virksomheden havde dermed ingen aktiviteter eller kundeportefølje. 

Finanstilsynet besluttede på baggrund af virksomhedens oplysninger om den manglende aktivitet ud fra en risikobaseret tilgang at fokusere på virksomhedens risikovurdering vedrørende hvidvask og terrorfinansiering og virksomhedens skriftlige politik i henhold til hvidvaskloven. Inspektionen blev gennemført som en off-site inspektion.

Sammenfatning

Virksomheden er registreret efter hvidvasklovens § 48, stk. 2. Virksomheden vil tilbyde kunderne muligheden for at købe og sælge virtuelle valutaer. Virksomheden vil desuden tilbyde desuden virtuelle tegnebøger til sine kunder. Virksomheden vil on-boarde kunder digitalt og har sit virksomhedsområde i hele verden.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme vil være høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at virksomheden vil tilbyde veksling af valuta til kunder i hele verden. Virksomheden vil desuden tilbyde virtuelle tegnebøger.
Virksomhedens kundeportefølje forventes udelukkende at bestå af distancekunder fra hele verden, og virksomhedens tjenesteydelser er egnet til hvidvask og terrorfinansiering. 

Inspektionen har givet anledning til følgende tilsynsreaktioner.

Virksomheden fik påbud om at revidere virksomhedens risikovurdering således, at den identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden bliver brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Herunder skal virksomheden sikre, at risikovurderingen behandler virksomhedens risiko separat for henholdsvis hvidvask og finansiering af terrorisme.

Virksomheden fik også et påbud om at udarbejde en politik på hvidvaskområdet, som tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering, fastsætter virksomhedens overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet, samt indeholder de principielle beslutninger om, hvordan virksomheden skal indrettes, så risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme imødegås.

 

Senest opdateret 12-01-2022