Redegørelse om påbud til Klim Sparekasse for årsrapporten 2020

17-01-2022

Finanstilsynet har givet et påbud til Klim Sparekasse, som skal efterleves i fremtidige årsrapporter.

Finanstilsynet har foretaget en regnskabskontrol af Klim Sparekasses årsrapport for 2020. 

Sammenfatning

Sparekassen har i sin årsrapport for 2020 ikke opfyldt kravene til indholdet i ledelsespåtegningen, da årsrapportens ledelsespåtegning ikke eksplicit nævner, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold. I stedet var anført, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. 

Finanstilsynet har ved sin vurdering lagt vægt på, at loven fastsætter eksplicitte krav til indholdet af ledelsens påtegning. Det skal være klart for regnskabsbruger, at ledelsens påtegning omfatter, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold. 

Det er et konkret krav, som alle regnskabsaflæggere skal opfylde, og det skal være klart for en regnskabsbruger, at ledelsen ikke har undladt oplysninger om udviklingen i sparekassens aktiviteter og økonomiske forhold. 

 

Senest opdateret 17-01-2022