Redegørelse om påbud til Topdanmark Livsforsikring A/S om værdiansættelse af private equity investeringer

17-02-2022

Finanstilsynet anmodede Topdanmark Livsforsikring A/S om en redegørelse for den løbende værdiansættelse af de alternative investeringsaktiver fra ultimo 2019 og frem til 31. juli 2020.

 

Finanstilsynet konstaterede i den forbindelse, at Topdanmark Livsforsikring A/S har haft en løbende værdiansættelse af udvalgte private equity investeringer, der var modsat af markedsudviklingen i perioden ultimo marts til ultimo juni 2020.

Finanstilsynet stillede herefter supplerende spørgsmål til Topdanmark om værdiregulering af private equity, samt om metoder og processer for at sikre værdiansættelse til dagsværdi i den relevante periode.

Finanstilsynet vurderede, at Topdanmark Livsforsikring A/S ikke har værdiansat til dagsværdi og har på den baggrund påbudt Topdanmark Livsforsikring A/S at sikre, at den løbende værdiansættelse af private equity sker på baggrund af processer og metoder, som anvender mindst muligt selskabsspecifikke input og så vidt muligt relevante markedsinput, og som dermed underbygger en betryggende risikostyring og investeringsforvaltning.

 

Senest opdateret 17-02-2022