Topdanmark Livsforsikring A/S har accepteret bødeforelægget fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) for overtrædelse af forsikringsligebehandlingsreglerne.

21-02-2022

Finanstilsynet politianmeldte den 6. juli 2021 Topdanmark Livsforsikring A/S, for at have haft forsikringsvil-kår, der er udtryk for forskelsbehandling af gravide. Topdanmark Livsforsikring A/S blev politianmeldt for at overtræde §§ 8 og 18b i lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser.

Topdanmark Livsforsikring A/S har valgt at vedtage et bødeforelæg på 575.000 kr. fra NSK for overtrædelse af forsikringsligebehandlingsreglerne.  

Dette resume er offentliggjort i medfør af § 354 a, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Læs politianmeldelsen fra 2021.

 

Senest opdateret 21-02-2022